width="205" show_faces="true" border_color="" stream="true" header="true">
 
„Zatrzymujemy czas ale nie stoimy w miejscu”
Witamy na naszej nowej stronie:-) Zapraszamy na nasz profil >facebook.com/fotokontakt

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dane osobowe klientów oraz zarejestrowanych użytkowników będą zbierane i przetwarzane
przez firmę Foto Kontakt S.C. z siedzibą w Kartuzach przy ul. Dworcowa 8, wpisaną do
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Kartuzy pod
numerem 4200/2001, NIP: 5891673937, Regon: 191888780, która prowadząc działalność
gospodarczą dokonuje w ramach serwisu internetowego www.fotokontakt.pl sprzedaży
towarów i usług.
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego
jest firma Foto Kontakt S.C. z siedzibą w Kartuzach przy ul. Dworcowa 8.
Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej:
Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla
rejestracji na stronie i realizacji zamówienia. Użytkownik powinien zadbać, aby powyższe
dane były aktualne i zgodne z rzeczywistością.
Klientom firmy przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do
przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych
przez firmę. Ponadto prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania
ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku
przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
Dane osobowe Klientów pobierane są przez Spółkę w celu prowadzenia sklepu, a w
szczególności:
- dostosowania serwisu do potrzeb Klientów,
- obsługi procesu rejestracji i logowania do konta,
- realizacji zamówień oraz usług dostępnych za pośrednictwem sklepu,
- zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sklepu,
- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą) oraz obsługą
reklamacji,
- tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
- marketingu usług i towarów oferowanych przez administratora danych osobowych oraz
przesyłania na podany adres poczty elektronicznej zamówionego biuletynu informacyjnego.
Serwis nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach
cookies podczas korzystania z witryny.
Administrator danych może dokonywać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności w
każdym czasie z uwagi na zmiany techniczne Sklepu, nowe funkcjonalności lub
modyfikacje Sklepu. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać
Użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia
zmiany. Użytkownik, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może w
każdej chwili zaprzestać korzystania ze Sklepu.

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Polityki Prywatności. Zmiany
w polityce prywatności nie mogą naruszać praw nabytych przez Usługobiorców do chwili
zmian w Regulaminie. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie opublikowana na
stronie. Poinformowanie o zmianie Polityki Prywatności nastąpi nie później niż na 7 dni
kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Polityki Prywatności.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności należy kierować na adres mailowy: laboratorium@fotokontakt.pl